Община Чепеларе удължава предоставянето на услугата „Грижа в дома“

20 Jun, 2024

Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев сключи Допълнително споразумение на 18 юни 2024 г. с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за удължаване със 7 месеца на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Чепеларе“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Проектът, който стартира на 16 декември 2022 г., беше със срок до 16 юли тази година. След сключване на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение на проекта е удължен до 16 януари 2025 г.

В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

В продължение на година и половина над 70 потребители получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа от наетите по проекта 12 домашни помощници, 2 медицински сестри и психолог.

Благодарение на успешната реализация на проект „Грижа в дома в община Чепеларе“, на лицата от целевите групи е оказвана помощ в домашна среда.

След удължаването на срока на проекта, грижите за лицата ще продължат да се предоставят до 16 януари 2025 г.

Ръководството на Община Чепеларе изказва благодарности на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за огромните усилия, които положи за осигуряване на финансиране и продължаване на жизнено важната, и необходима услуга за целевата група – възрастни хора в над трудоспособна възраст и хора с увреждания, живущи на територията на общината.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура