Кметът на Доспат назначи 8 човека на работа за озеленяване, благоустройство и чистота

05 Jun, 2024

От началото на месец юни осем безработни лица започнаха работа, съобщи кметът на Община Доспат инж. Елин Радев.

Общината кандидатства чрез Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“ по Проект BG05SFPR002-1.003-0001 „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 чрез Бюрото по труда – Девин за максимално допустимия брой лица – осем за община Доспат.

Целевите групи по проекта са неактивни и безработни лица, неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

По проекта са изведени две приоритетни групи лица представители на целевите групи, а именно:
безработни и неактивни лица в неравностойно положение; безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%);

Срокът на субсидирана заетост на наетите по проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

безработни и неактивни лица – за период до 6 месеца;
безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 месеца;
безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%) – за период до 24 месеца.

По регионалната програма за заетост за тази година са предвидени 13 безработни лица да започнат работа на пълно работно време със заетост от четири месеца допълни още кметът на Община Доспат. Лицата ще бъдат от населените места в общината.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура