В Доспат ще се проведе информационна среща за съвети в земеделието

04 Jun, 2024

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси провежда информационни събития на тема: „Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023 – 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.“

Информационните събития се финансират по одобрен проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За целта на 12.06.2024 г., в гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян в зала в Читалището от 10:00 часа, експерти от Мобилен общински офис Девин организират информационно събитие на тема „Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.“, на което ще бъдат представени условията за кандидатстване по интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.
Във втората част на срещата присъстващите ще се запознаят с условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6.„ Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.

Акцент на информационното събитие са условията за кандидатстване по интервенциите :

– II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“
– II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“

Всички презентации от проведената информационна кампания ще бъдат предоставени за ползване на земеделските стопани.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура