Нова детска площадка ще бъде изградена в центъра на Доспат

30 May, 2024

Община Доспат ще получи финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, съобщи кметът инж. Елин Радев.

В рамките на тазгодишната Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ Община Доспат подаде проектно предложение в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Проектното предложение е с наименование „Почистване озеленяване и изграждане на детска площадка в град Доспат”.

Със средствата ще бъде изградена детска площадка на територията на Новия градски център в м. Стадиона, община Доспат, град Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ 2, XVIII 240,241,242,243, имот № 23025.501.437.

На площ от 100 кв. м. Мястото ще бъде снабдено с едно комбинирано съоръжение и люлка, под тях ще бъде положена гумена настилка (гумени плочи) за безопасност на децата.

Останалото място от детската площадка ще бъде озеленено и зацветено, също ще се поставят кипариси (туи) на точно определени места, ще бъдат поставени кошчета за отпадъци и декоративна ограда, допълни кметът Радев.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура