Задължение на гражданите е да осигуряват свободен достъп до пожарните хидранти

23 May, 2024

При възникнал пожар, както и при извършени проверки от служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, се установява, че някой от разположените на територията на града пожарни хидранти не се откриват или достъпът до тях е възпрепятстван.

Хидрантите са разположени върху тротоара и могат да бъдат надземни или подземни. Голяма част от жителите на областния град складират дърва за огрев и строителни материали върху тях или в близост.

Често нарушение е и паркирането непосредствено до тях.

Пожарните хидранти са особено важни за пожарникарите, за да водоснабдят автомобила в случай на пожар и за гасене на сгради. Ако хидранта не може да бъде използван, се увеличава времето за гасене, което може да застраши човешки живот.

В тази връзка е необходимо отново да напомним:

  • Не се разрешава спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5м., преди и след пожарните хидранти, съгласно Наредба №8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.2014г.
  • Разтоварени дърва по тротоари, улични платна и зелени площи могат да престоят не повече от 48 часа, съгласно Наредба на Община Смолян от 2016г.

Нарушителите на разпоредбите носят административно-наказателна отговорност и подлежат на глоба от 200лв. до 2000 лв.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура