Зарибиха река Черна в Смолян с над хиляда балкански пъстърви

21 May, 2024

Националната електрическа компания (НЕК) извърши успешно зарибяване на река Черна с над 1000 броя речна пъстърва от вида “Балканка“.

Акцията се проведе в тясно сътрудничество с Риболовно сдружение “Олимпик 2002”, които предоставиха ценна експертна подкрепа и участваха с доброволци.

Зарибяването се осъществи в присъствието на експерти от ИАРА, за да се гарантира, че всички процедури са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания, съобщиха от НЕК.

Зарибяването с речна пъстърва ще допринесе за подобряване на качеството на водата чрез възстановяване на естествените популации на рибата. Този вид обитава добре характерната за тази река среда и ще спомогне за естественото пречистване на реката.

Речната пъстърва “Балканка” е ключов вид за местната екосистема, който играе основна роля в поддържането на екологичния баланс на реките в България.

Нейните популации са застрашени и намаляват поради различни фактори, включително нерегламентиран риболов, изграждане на напречни прегради и замърсяване на горните течения на реките.

Зарибяването с “Балканка” има за цел да противодейства на тези негативни влияния и да подобри общото състояние на реката, като така се осигурява устойчиво развитие на водните ресурси и екосистемите в България.

Тази инициатива е ключова част от стратегическата визия на НЕК за устойчиво развитие, която включва активни дейности за опазване на водните ресурси и възстановяване на биологичното разнообразие. От съществено значение за успеха на тези инициативи е доброто партньорство с всички заинтересовани страни.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура