Община Доспат предоставя информация за социалните услуги във фронт офис

03 Apr, 2024

От м. юни  2023 г. в Община Доспат функционира специализиран фронт офис, в който гражданите получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината.

Към момента са консултирани и информирани над 50 лица.

Фронт  офисът се намира на първи етаж, стая № 108 в общинската администрация на  ул. “Кап. Петко Войвода” № 3.

Назначеният социален работник информира интересуващите се относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условия и срокове за тяхното ползване и заплащане; съдейства и консултира за избор на подходящи за лицата социални услуги; насочва за ползване на социални услуги и информира за достъпа до услуги.

Служителят подпомага гражданите при попълване и подаване на документи, прави предварителна оценка на потребностите от социални услуги, анализира и обобщава информацията.

Социалният работник е връзката между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ.

Разкриването на фронт  офиса е част от дейностите по проект „Укрепване капацитета на Община Доспат“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Целта е да се обезпечат правомощията на местно ниво за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

За удобство на гражданите офисът  работи всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура