Община Мадан стартира информационна кампания за социалните услуги

02 Apr, 2024
Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Мадан“
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Рег. № BG05SFPR002-2.002-0129-C01, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс
Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

От 01.04.2024 г. стартира информационна кампания на тема „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩИНА МАДАН“.

Кампанията се осъществява в изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Мадан“, съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Рег. № BG05SFPR002-2.002-0129-C01, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Кампанията има за цел да повиши информираността относно социалните и интегрирани здравно-социални услуги, които се предоставят от Община Мадан, като доставчик на социални услуги.

В рамките на един месец се предвиждат следните инициативи:

  • провеждане на срещи по населени места;
  • разпространение на брошура;
  • публикуване на видео-материал на официалния сайт на община Мадан madan.bg и в социалните мрежи;
  • предоставяне на информация и материали на фронт офиса, находящ се на етаж 1, офис 111 в административна сграда на община Мадан с адрес: град Мадан, ул.“Обединение“ № 14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

За повече информация и въпроси тел.: 0893503613 и интернет адрес: madanoba@gmail.com

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура