Преброиха безстопанствените кучета в Смолян и околните села

01 Dec, 2023

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за процедурите по нейното изпълнение, механизма за финансиране и отчетност и Заповед № РД-1092/28.09.2023г. на кмета на община Смолян в периода 01.10.2023 – 31.10.2023г. се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Смолян.

1. Съгласно методика утвърдена от кмета на община Смолян комисията извършваща преброяването обикаля улиците на гр. Смолян и/или населените места и отчита броя на забелязаните животни без видимо присъствие на собственик за изминато разстояние/бр. улици/брой жилищни сгради. Конкретно за община Смолян е използван критерия дължина на пътната мрежа.

2. Комисията извършила преброяването е назначена с горецитираната Заповед на кмета на общината. Същата включва експерти от Дирекция „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“, за населените места съответно кмет/кметски наместник, член на организация за защита на животните и доброволци.

3. Данни за разпределение на безстопанствените кучета по населени места:
за гр. Смолян – общо 139 бр. , по квартали разпределението е както следва:

 кв. Устово – 35 бр.,
• кв. Райково – 14 бр.;
• ж.к. Нов Център – 24 бр.;
• ж.к. Невястата– 18 бр. ;
• ж. к Стар Център – 11 бр.;
• ул. „Станевска“, ул. „Младост“, ул. „Превала“, ул. „Димитър Благоев“, Чилингирска махала – 22 бр.;
• кв. Каптажа – 7 бр.
• к.к. Пампорово – 8 бр.
• населените места в общината – 67 бр.

4. Данни за общия брой кучета, съгласно изискванията заложени в чл. 5, ал. 3 от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за процедурите по нейното изпълнение, механизма за финансиране и отчетност:

Общ бр. безстопанствени кучета: 206 бр.

Пол: 99 бр. мъжки индивиди, 107 бр. женски индивиди;

Възраст: 171 бр. възрастни индивиди, 35 бр. подрастващи индивиди;

Общо здравословно състояние: добро;

Наличие/липса на ушна марка: 104 бр. с ушни марки – кастрирани.

 

Източник: Община Смолян

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура