Община Неделино организира публично обсъждане за местните данъци

27 Nov, 2023

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване се уведомяват всички лица, че е изготвено изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино и предоставя 30 дни за предложения и препоръки.

Община Неделино уведомява всички лица, че предстои публично обсъждане на изменение на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино ще се проведе на 22.12.2023г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Неделино, ул. ”Александър Стамболийски” №104.

Проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино заедно с мотивите към нея, са публикувани на интернет страницата на Община Неделино на 22.11.2023г.

Вносител на проекта за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино е кмета на Община Неделино Боян Кехайов.

С документите по темата може да се запознаете на официалната уеб страница на Община Неделино www.nedelino.bg

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура