Обществена консултация за правилника на Общински съвет Чепеларе

20 Nov, 2023

С оглед защитата на важни обществени интереси на гражданите на Община Чепеларе, на законността на взетите от Общински съвет-Чепеларе решения и на доброто взаимодействие на работата на Общински съвет-Чепеларе и общинската администрация в Община Чепеларе и съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни Община Чепеларе чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организиране на дейността на Общински съвет-Чепеларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mаil адрес:

mail@chepelare.bg  или в деловодството на Община Чепеларе,ул.“Беломорска“№44Б.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура