Смолянска област ще има здравна карта

03 Oct, 2023

Областната комисия, под председателството на областния управител Захари Сираков, прие предложението от Регионална здравна инспекция-Смолян за изготвяне на здравна карта.

На предварителни работни срещи с всички заинтересовани страни бяха обсъдени рамките на картата, съобразно демографските и географските особености, както и нуждите от здравни грижи в областта.

„В така предложената Областна здравна карта запазваме лечебните заведения и отделенията на болниците в региона. Завишили сме броя на общопрактикуващите лекари, за да се обхванат всички граждани и да им бъде осигурена доболнична  помощ.“, уточни областният управител.

Общият брой на предложените легла в Областната здравна карта е изчислен на база на заетостта им през предходните периоди, която в повечето случаи не надвишава 50%.

Отчитайки това експертите от РЗИ-Смолян предлагат леглата за областта да се намалят на 968 (с 8,7%, което се равнява на 51 легла за цялата област). Те обърнаха внимание, че се намалява броя не на реални, а на неизползваеми легла.

Освен това, съпоставено спрямо отрицателния демографски прираст, реално се получава увеличение от 48 на 51 легла на 10 хиляди души.

Разпределението по видове отново е съобразено с нуждите на населението спрямо предходните периоди, като се предлага завишение на акушеро-гинекологичните и детските легла.

В проекта за Областна здравна карта се предлага завишение от 73-ма общопрактикуващи лекари, при определени на база на брой население 62-ма.

Като аргумент се изтъква географската особеност на региона – разпръснати, труднодостъпни населени места. В изготвения проект броят на лекарите по дентална медицина се запазва.

Одобреното от Областната комисия предложение за Областна здравна карта ще бъде изпратено за утвърждаване от Министерството на здравеопазването.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура