Община Златоград ежегодно заделя средства за почистване на речното корито

11 Sep, 2023

В общинския бюджет на Златоград всяка година се планират средства за почистване на коритото на река Върбица в рамките на града, заяви пред БТА кметът Мирослав Янчев.

Според него рисковете от преливане на реки са свързани и с два моста, които се явяват своеобразна тапа на изхода на града и при възможно затлачване може да се предизвика повишение на речното ниво.

Около 20 000 лв. годишно струва на община Златоград разчистването на река Върбица и двата притока Малка и Голяма река.

Жителите на Златоград са преживявали досега неколкократно ужаса на наводненията. Златоград е голяма водосборна зона и сме рисково място, обясни Мирослав Янчев.

Общината превръща в трайна практика ежегодното заделяне на определени суми за превенция на рискове от преливане. Размерът на финансирането се определя след обследване на речните корита от специална общинска комисия.

Опитваме се в голяма степен да премахнем онези големи дървета, които са предпоставка за запушване на мостове и отворите на мостовите съоръжения, допълни кметът.

Той е сезирал институциите за проблема с двата моста, които могат да се превърнат в тапа и затлачването им да доведе до вдигане нивото на р. Върбица.

Отправеното от Мирослав Янчев предложение е да се премахнат двата моста и да се изгради ново мостово съоръжение с укрепителни стени.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура