Третират над 5 хил. дeкара борови гори срещу процесионка

05 Sep, 2023

5 200 дeкара борови гори в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян на територията на държавно ловно стопанство Женда и на държавните горски стопанства в Ардино, Кирково, Момчилград, Хисар и „Акад. Николай Хайтов“-с.Хвойна, ще бъдат третирани срещу борова процесионка.

Предвидената авиобиологична борба се извършва в началото на месец септември под наблюдението на Лесозащитна станция – Пловдив.

Въздушното пръскане се прилага по направена прогноза за 2023 г., след приемане от Национална комисия по лесозащита и издадено предписание от ЛЗС – Пловдив. Целта на авиоборбата е да не се допусне масово обезлистване на боровете.

Препаратите, които се използват са биологични и са на основата на Bacillus thuringiensis. Боровата процесионка е основен насекомен вредител в иглолистните гори (основно по боровите).

Ежегодно вредителят се обследва в различни етапи от развитието му (чрез феромонови уловки, по зимни гнезда, по степен на обезлистване и чрез анализ на яйчени калъфчета), като се планират съответните лесозащитни мероприятия, с цел ограничаване на повредите и разпространението му.

В зимните гнезда (бели пашкули), наблюдавани по връхните клонки на боровете през зимния сезон, живеят гъсеници.

Те са покрити със силно алергизиращи парливи космици, поради което е добре да не се пипат с голи ръце, както и белите пашкули, в които се крият.

 

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура