Община Чепеларе изпълнява проект за развитие на гражданското общество

09 Aug, 2023

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване осведомеността на гражданското общество и бизнеса относно форми за пряко участие в политики и законодателство на местно ниво в Община Чепеларе”, Сдружение „Институт за общностно развитие” и Община Чепеларе проведоха поредица от информационни дни в периода 25-28.07.2023 г. в залата на НП “Родопска Искра”.

На информационните дни присъстваха представители на Община Чепеларе, представители на Сдружение ИОР, представители на гражданското общество, бизнеса и НПО сектора.

Всички заинтересовани страни бяха запознати с изведените препоръки към Община Чепеларе за засилване гражданското участие и това на бизнеса в процесите по формулиране и преформулиране на местни полити, като всички допълнителни предложения за препоръки бяха добавени към проекта на Доклад.

Предстои финализирането на проектните дейности до 01.09.2023 г., като през месец август окончателният Доклад с препоръки ще бъде депозиран в деловодството на Община Чепеларе с цел прилагане на съответните мерки.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура