Кметът на Девин осигури финансиране за подобряване на инфраструктурата

07 Aug, 2023

Председателят на Управителния съвет на сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ – Здравко Иванов подписа няколко договора за реализиране на проекти.

Те се финансират по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ и Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Проектно предложение „Ремонт на мостови съоръжения в гр. Девин, общ. Девин“ с бенефициент Община Девин е с размер на безвъзмездна финансова помощ 195 379,80 лв.

По проекта ще се подновят парапетите на двете мостови съоръжения в града. Ще бъдат монтирани декоративни цветарници по дължина на моста, от двете страни, които да допринесат за цялостната визия и концепция за развитие на град Девин, като място за планински и спа туризъм.

Заедно с парапета, интегрирани в конструкцията и част от цялостната концепция, ще бъдат монтирани и метални стълбове за осветление, вкл. с нови LED осветители. На стълбовете ще бъдат монтирани и камери за видео наблюдение, които ще бъдат свързани към съществуващата обща система за видеонаблюдение на града.

Проект Преустройство на помещение в работилница “Направи си сам риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм” с бенефициент Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин е с размер на безвъзмездна финансова помощ 139 218 лв.

Предложението включва СМР за преустройство и ремонт на част от сграда в работилница за изработване на риболовни принадлежности и ремонт на други приспособления за риболовен туризъм. Работилницата ще бъде оборудвана и обзаведена подходящо за направата и ремонта на риболовни принадлежности.

Проектът включва и провеждане на четири обучения за деца и юноши. Обученията ще предоставят знания и умения сред участниците, свързани с направата и ремонта на риболовни принадлежности и други приспособления за въдичарски риболов. Ще бъдат обучени 40 лица.

За изграждането на въдичарски умения ще бъде изработен и мултимедиен продукт/ помагало, което ще представи по лесен и достъпен начин информация за начина на изработване и ремонт на риболовните принадлежности.

Почистване на река “Триградска” е следващия проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“.

Административният договор за БФП е сключен с бенефициент Сдружение “Бъдеще за Триград” и е на стойност 40 304.36 лв.

Проектът включва почистване на бреговете от двете страни на река Триградска, включително ръкава на река Триградска , който се разклонява при местност „Шутия мост“ в участъка до с. Водни пад.

Почистването ще се осъществи от доброволчески групи, за които ще бъдат осигурени необходимите пособия и инвентар.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура