В Смолян ще се проведе конференция “Европа в България: Общо бъдеще”

12 Jun, 2023

На 13 юни в Смолян ще се проведе конференция по проект “Европа в България: Общо бъдеще” , който БТА реализира с подкрепата на Европейската комисия.

Целта на проекта е да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване за новия програмен период 2021-2027 г., постигнатите резултати и добри практики от предишния програмен период 2014-2020 г.  и ролята за изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.

През 2023 г. Българската телеграфна агенция  организира поредица от регионални и местни конференции във всички областни и големи градове в шестте региона за планиране на страната. Откриващата конференция по проекта е проведена на 1 декември 2022 г. в зала “МаксиМ” на БТА.

На местната конференция в Смолян ще се представят стратегически за региона европроекти, опитът на общини от област Смолян през програмния период 2014-20 г., както и възможностите през настоящия период 2021-27 г.

Конференцията ще се проведе в зала 201 в Областна администрация Смолян от 10:30 часа.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура