Набират предложения по процедурата за екологосъобразна мобилност

29 May, 2023

Започва набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи МРРБ.

Основната ѝ цел е да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в партньорства при наличието на идентифицирани проекти/приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2. Те трябва също да съответстват на Плановете за устойчива градска мобилност (интегрирани в ПИРО или актуализирани в съответствие с ПИРО).

Общо 100 008 386,71 лв. с ДДС са средствата, които се отпускат за проекти по процедурата. От тях  96 959 433,31 лв. се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалите 3 048 953,40 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет.

Собственият принос на кандидатите е в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестиция с привлечен ресурс от различни източници.

Допустими кандидати за предоставяне на средства са 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2.

Това са общините Айтос, Асеновград, Ботевград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, град Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Разград, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, Троян, Търговище, Харманли, Хасково, Шумен и Ямбол.

Партньори могат да бъдат както горепосочените общини, така и 215-те общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г., допустими в контекста на връзките между селските и градските райони и функционалните зони.

Партньори ще бъдат оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператор) съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. Това са публични или частни дружества, на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на България.

Процедура „Екологосъобразна мобилност“ е в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Тя определя условията за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции в съответствие с ключов етап 202 „Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии“ за реализиране на заложените в Плана цел 203 „Нови превозни средства с нулеви емисии“, цел 204 „Зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт“, цел 205 „Интелигентни цифрови решения за транспорта в общините“ и ключов етап 206 „Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение – пешеходците и велосипедистите“.

Документите за кандидатстване с всички изисквания и условия за допустимост, на които трябва да отговарят предложенията, са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел Процедури по НПВУ – Процедури, отворени за кандидатстване.

Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез електронен формуляр за кандидатстване и придружителни документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ).

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура