ЮЦДП-Смолян се включва в инициативата „Зелени градове, зелени коридори“

18 May, 2023

Южноцентрално държавно предприятие-Смолян се включва в инициативата на Министерството на земеделието „Зелени градове, зелени коридори“.

За тази цел, чрез териториалните си поделения, ЮЦДП ще предостави от разсадниците подходящи фиданки от горски дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти.

„Зелени градове, зелени коридори“ отговаря на очакванията на хората за една по-залесена и здравословна околна среда.

Големите градове, както и по-малките населени места, които имат нужда от нова залесена площ, ще бъдат подпомогнати при реализирането на проектите си.

За осъществяване на инициативата, общините трябва да изготвят проекти за озеленяване с включени площи за залесяване и необходим брой фиданки.  След изготвяне на проектите общините и горските стопанства трябва да сключат споразумение за сътрудничество.

ЮЦДП има  готовност да окаже експертна помощ при проектирането и взимането на решения за залесяването, както и техническа помощ при самото залесяване и последващо отглеждане на фиданките.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура