Община Доспат е сред най-прозрачните институции в страната

12 May, 2023

Държим престижно място по прозрачност сред институциите в страната, това заяви кметът на Община Доспат инж. Елин Радев.

Когато започнах първия си мандат Община Доспат бе на 534 място по прозрачност от общо 546, т.е. на последните места.

През годините положихме усилия да изпълним задълженията си към сайта на Общината и информацията, която трябва да бъде налична за гражданите я има, допълни инж. Радев.

Сега Общината стои престижно сред първите институции. Резултатът от миналогодишното проучване се дължи на фактът, че Общината нямаше сайт и много от информацията във вече новия сайт не беше напълно публикувана.

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на над 500 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт, съобщи Община Доспат.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени над 550 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

Община Доспат е класирана в топ 10 на престижната класация.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Източник: Граждански одит на активната прозрачност 2022 | Програма Достъп до информация (aip-bg.org)

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура