Болницата в Смолян ще обучава студенти и специализанти

14 Mar, 2023

Със заповед на министъра на здравеопазването МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян е одобрена да извършва дейности по следдипломно обучение на лекари специализанти по 20 специалности, съобщи изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев.

В момента в болницата се обучават 13 лекари-специализанти по договор с Медицинския университет – Пловдив.

За първи път млади медици ще могат да специализират в Смолян и по специалностите “Детски болести”, “Физикална и рехабилитационна медицина” и “Обща и клинична патология”.

Лечебното заведение е одобрено да извършва дейности и за клинично обучение на студенти по медицина, както и клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи“ по следните специалности: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент.

В момента се обучават три випуска студенти по специалност „медицинска сестра“ по договор с Тракийския университет в гр.Стара Загора.

„Традиция е обучението на студенти и специализанти в МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян. Десетки са преминалите през болницата млади лекари, които успешно са защитили специалност, повечето от които са останали да практикуват в болницата и региона“, каза още д-р Даракчиев.

За лекари-специализанти ще бъде обявен конкурс.

 

 

 

 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура