Родопски хотелиери организират семинари и бизнес форум

09 Mar, 2023

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори стартира  провеждането на поредица от специализирани обучителни семинари в изпълнение на Проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ – с акроним CapTour, в рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020“.

Целта на обучителните семинари е подобряване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор. През м.март ще се проведат 3 специализирани учебни семинара за подобряване на знанията и уменията  в следните направления:

  • Семинар 1: “Маркетинг в туризма
  • Семинар 2:“Обслужване на клиенти в туристическия бизнес
  • Семинар 3: “Регионална и местна туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика

Поредицата от семинари ще стартира с темата: „Маркетинг в туризма“  на 14-и и 15-и март 2023 г. в залата на Н Т С – Смолян от 9:30ч. до 17:00ч. Семинарите ще бъдат с продължителност от 16 учебни часа (два дни), а броят на  участниците е ограничен – до 10 души във всеки семинар.

Обученията са безплатни, предназначени за собственици, служители и представители на съществуващи и/или новосъздадени малки и средни предприятия, активни в туристическия бранш, както и потенциални предприемачи в хотелиерството, ресторантьорството и туроператорската дейност.

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори ще организира и участие на свои членове в предстоящия Бизнес форум „Бъдещето на туризма в трансграничния район“, който ще се проведе на 23-и март т.г. в Интерхотел „Сандански“ – гр. Сандански, в изпълнение на Проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ – CapTour, в рамките на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020“.

Представителите на туристическия бранш от нашата страна и Гърция ще дискутират възможностите и необходимите условия, както и трудностите, ограниченията и пропуските за подобряване на средата за предприемаческия бизнес в сферата на туризма.

Дискусиите на Бизнес форума ща бъдат модерирани в два основни панела:

  1. Взаимодействие между публични власти и туристическия бизнес в контекста на развитието на специализираните форми на туризъм в региона.
  2. Иновации, дигитализация, образование и тематичен туризъм.

СЪЮЗЪТ НА РОДОПСКИТЕ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ изпълнява проекта с акроним CapTour в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университета на Македония (Комитет за научни изследвания/Катедра Счетоводство и Финанси) и Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, което е домакин на Бизнес форума Бъдещето на туризма в трансграничния район.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура