Община Девин стартира предоставянето на грижи в дома за нуждаещи се

08 Mar, 2023

На територията на Община Девин стартира изпълнението на проекта „Грижа в дома“.

По него ще бъдат осигурени почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително психологическа подкрепа, консултация с диетолог, доставка на храна и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите.

Ще бъде предоставена и здравна грижа. Екипите на „Грижа в дома“ ще съдействат с осигуряване на административни и битови услуги.

От проекта ще могат да се възползват минимум 76 потребители, в период от 12 месеца.

Обявен е прием на документи за кандидати, които желаят да станат потребители на услугите, както за заеманите длъжности- домашни помощници, диспечер, специалисти „Здравни грижи“ и психолог.

Повече информация по проекта, както за кандидатстване на желаещите потребители, така и за кандидатите за определените позиции може да получите на място в Общинската администрация или на сайта на Община Девин : https://www.devin.bg/

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура