Безплатен топъл обяд за 200 нуждаещи се в Община Смолян до 2025г.

02 Feb, 2023

От 01.02.2023 г. стартира раздаването на топъл обяд, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), процедура BG05SFPR003-1.001 – Топъл обяд.

Услугата ще получават двеста лица от община Смолян – както живеещи в града така и в по-малките населени места.

Планирано е проектът да продължи до 30.09.2025 г.

Потребители по проекта са хора от целевите групи: възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни и лица от уязвими групи.

Потребителите ще получат приготвена топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се предоставя всеки ден в работните дни от седмицата, с изключение на почивнитеи празнични дни.

Проектът дава възможност за осигуряване на разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Същевременно се осигурява и съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, смекчаване и намаляване на бедността, осигуряване на нормални условия за живот на хора живеещи в крайна бедност.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура