Излъчиха победителите от ученическите игри в Община Девин

31 Jan, 2023

Във връзка със Заповед № РД 09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 година се проведе общински етап на „Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 година“.

След подадени заявки за участие по съответните видове спорт от страна на директорите на училищата от Община Девин, в периода 04.11.2022 г. – 15.12.2022 г. се изиграха всички турнири и състезания.

След крайното класиране на отборите Община Девин ще има представители на областен етап в спортовете – футбол, волейбол, шахмат и тенис на маса, както следва:

1. Крайно класиране след проведен турнир по футбол:

I – во място – отбора на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин;

II – ро място – отбора на ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно;

III – то място – отбора на ОУ „Пейо Кр. Яворов“, с. Гьоврен.

 

2. Крайно класиране след проведено състезание по шахмат:

I – во място – отбора на ОУ „Пейо Кр. Яворов“, с. Гьоврен;

II – ро място – отбора на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин;

III – то място – отбора на ОУ „Гео Милев“, с. Грохотно.

 

3. Крайно класиране след проведено състезание по тенис на маса:

Възрастова група VIII – X клас

I – во място – отбора на ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин;

II – ро място – отбора на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин.

Възрастова група XI – XII клас

I – во място – отбора на ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин;

II – ро място – отбора на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин.

Община Девин излъчва за участие в областен етап служебно отборите по волейбол на СУ „Христо Ботев“, гр. Девин – възраст V – VII клас и VIII – X клас, както и отбора по шахмат на ПГЕ „А. С. Попов“, гр. Девин – възраст VIII – X клас.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура