Община Мадан приема заявления за участие в програмата за саниране

25 Jan, 2023

Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез Община Мадан.

Заявленията за участие ще бъдат приемани до 10.05.2023 г.

За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате, на тел:0308/9-82-20, към:

-Десислава Гудева – спец. „ООС“

-Румяна Юрукова – Гл.спец. ”УТ, ИК и ЕС”

-Павлина Иванова – гл.спец. „К и Р и ЕЕ”

-Емилия Серафимова –гл.спец. „УТ и АСК“

Информацията е достъпна и на следните интернет адреси:

– https://www.mrrb.bg/bg/startira-kandidatstvaneto-za-energijna-efektivnost-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура