Кметът на Рудозем: Добри резултати се постигат само с последователност

29 Nov, 2022

Кметът на Община Рудозем Румен Пехливанов коментира актуалната тема, станала предмет на обществено обсъждане в рудоземския регион.

След 4 годишно чакане от страна на жителите на селата в поречието на р. Елховска, през 2021 г. АПИ възложи на пътно – поддържащите фирми превантивен ремонт на пътя Рудозем – Пловдивци, припомни Пехливанов.

Още в този момент проведох неколкократни срещи с Областен управител и председател на УС на АПИ за да ги запозная с факта, че в канавката на пътя, от с. Елховец до гр. Рудозем е разположен основния довеждащ водопровод, захранващ с. Бърчево, с. Войкова лъка и гр. Рудозем.

Същият е етернитов, компрометиран и на дълбочина на места 50 см., което ще доведе до множество аварии при започване на работа от страна на пътните фирми. По същия начин стои въпроса и с вътрешния водопровод на с. Елховец, като почти 2 км от него попада в участъка предвиден за ремонт“, поясни кметът.

Последователно Община Рудозем изпрати и искане за финансиране на двата обекта до МРРБ, като бе обърнато специално внимание на необходимостта тези водопроводи да се подменят преди ремонта на пътя. Общо 5 искания за довеждащ водопровод Мочура –Елховец-Рудозем и 3 искания за вътрешна водопроводна мрежа с. Елховец за период от 9 месеца, отбеляза кметът.

Също така изпратих и три писма с искане за финансиране до Министерство на финансите. Изрично в писмата до МРРБ е посочено, че срокът за изпълнение на дейностите е 6 м. за вътрешна водопроводна мрежа с. Елховец и 4 м. за довеждащия водопровод, като съм настоявал за навременно осигуряване на средства за да не се спъва ремонта на пътя, посочи Румен Пехливанов.

За съжаление финансирането бе осигурено много късно – чак след като бе назначено служебното правителство и по точно на 12 септември за довеждащия водопровод и на 25 октомври за вътрешната водопроводна мрежа с. Елховец, обясни още рудоземският кмет и подчерта, че началото на подготвителните дейности на довеждащия водопровод е на 13.09.2022 г. , а на строителните дейности – 25.09.2022 г. Крайния срок е до 25.01.2023 г.

Към момента са извършени над 95% от строително – монтажните работи, в следващите дни в зависимост от атмосферните условия ще бъдат възстановени канавките, ще бъдат направени асфалтовите кръпки в населените места.

Всичко това е част от съгласувания проект от страна на Областно пътно управление, заяви Пехливанов като допълни, че по същия начин стои въпроса с вътрешния водопровод в с. Елховец.

Кметът на Община Рудозем отбеляза:

  • Първо: Срокът на изпълнение на двата обекта не е изтекъл и съвсем скоро всички оставащи дейности ще бъдат приключени!
  • Второ: Проверките от служители на АПИ са извършвани без представител на общината, което не дава възможност да се изясни обективната истина.
  • Трето: Всички втоци и водостоци, които са повредени се възстановяват поетапно и до края на настоящата седмица, ако атмосферните условия позволят ще бъдат готови на 100%. Пак подчертавам, че срокът за изпълнение не е изтекъл.
  • Четвърто: Водостоците са запълнени от години и по голямата част от тях са недействащи. Голяма част от канавките бяха запълнени още при рециклирането през лятото.

Само с последователност и търсене на всяка възможност нещата да се правят по правилния начин се постигат добри резултати, подчерта градоначалникът на Рудозем.

Ето защо няма да спра да се боря в рамките на правомощията ми като кмет на община да бъдат завършени успешни и трите много важни проекта – подмяната на двата водопровода и рехабилитацията на пътя, добави още кметът Румен Пехливанов.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура