Сабрутев се срещна с представители на ГБИТК

24 Nov, 2022

Областният управител на Смолян Стефан Сабрутев проведе работна среща с представители на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

Д-р Митко Василев – главен управител на ГБИТК представи Германо-Българската индустриално-търговска камара, която е най-голямата двустранна камара в България и е част от мрежата на германските външнотърговски камари на повече от 140 локации в 92 страни по целия свят.

В ГБИТК членуват над 500 германски, български и международни компании и организации.  Д-р Мариана Чолакова–представител на ГБИТК за Южен Централен район и Почетен консул на Федерална република Германия сподели, че всяка година се прави план за действие, наситен с инициативи и мероприятия за създаване на двустранни контакти в различни области и бизнеси, както и разработването и реализирането на двустранни социални програми в общини, в които има наличието на минерални води, каквито са Девин и Баните.

Сабрутев представи област Смолян, водещите отрасли и проектите, които се изпълняват от Областна администрация –Смолян.

Областният управител предложи да се проведе двустранен форум, на който да бъдат поканени немски фирми, които проявяват интерес към развитието на туризма, дърводобивна промишленост, минната промишленост, селско, горско и рибно стопанство, производство на ски, преработваща промишленост, хранително-вкусова промишленост и автомобилна промишленост.

Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество и съвместни проекти. На предстояща среща с кметовете на общини на територията на област Смолян се предвижда да се планират инициативи, които да се реализират през 2023 г. и реклама, която да представи района представят пред немските медии и бизнеса.

На срещата присъстваха също Таня Гергинова от ГБИТК,  осъществяваща връзка с институциите, зам.-областният управител Христо Станчев, Иво Царев-председател на Регионална стопанска камара-Смолян, Младен Стоянов-представител на национално представителна работодателска организация Асоциация на индустриалния капитал и Жасмина Бошнакова – гл. експерт в администрацията.

Иво Царев представи проектите, по които работи Стопанската камара Смолян с международни партньори за развитието на бизнеса в региона, запазване на биоразнообразието, развитието на транспорта и предприемачеството.

Младен Стоянов сподели, че организацията работи с фирми от всички сектори и предоставя информация за обучения, свободни работни места.

 

Източник: Областна администрация Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура