В Доспат ще се проведе публично обсъждане на управлението на битовите отпадъци

21 Nov, 2022

На 21.12.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на Община Доспат за 2023г.

Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 17:00 ч. на 20.12.2022г., съобщиха от Общината.

Проект за план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2023 г. 

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Доспат за 2022 г.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура