Община Борино ще инвестира близо 5 млн. лева в инфраструктура

26 Oct, 2022

Кметът на Община Борино и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписаха споразумение за финансиране на обект „Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на река Аджиларска до ПСПВ с.Ягодина”.

Проектът е на обща стойност от 2 768 000 лева без ДДС.

С ПМС бяха отпуснати и 2 097 000 лв. за изграждане на три подпорни стени за укрепване на път с.Тешел – с. Ягодина – с. Буйново – с. Кожари.

Община Борино изказва своята благодарност съм Служебното правителство и екипът на МРРБ за това, че макар и с голямо закъснение двата значими за Община Борино проекта са финансирани.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура