Населението на област Смолян се е стопило с близо 21% за десетилетие

04 Oct, 2022

Окончателните данни колко хора живеят в България обяви Националният статистически институт на пресконференция.

Резултатите от Преброяване 2021 излизат година след края на работата на терен и ще бъдат огласявани поетапно.

Населението на страната ни е 6 519 789 души, като жените са повече и на 1000 жени се падат  927 мъже. За 10 години сме намалени с близо 845 000 души.

Преброяването продължава няколко години и включва много изследвания, свързани не само с броя на населението и жилищата, но и с това как живеят хората, заяви председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. Той благодари на всички хора, които се включиха в процеса.

Заместник-председателят Диана Янчева допълни, че се броят всички граждани, които обичайно пребивават на територията на България – независимо дали те са българи или чужденци.

За първи път всеки адрес има и географски координати, става дума за т.нар. геореферирани данни, които дават информация какви хора живеят в определен регион и от какви социални услуги и политики се нуждаят.

Данните за населението по пол, възраст, териториално разпределение и гъстота бяха представени от директора на дирекция „Демографска и социална статистика“ Магдалена Костова. Продължава тенденцията, започнала преди около четиридесет години, броят на населението да намалява и застарява. За последното десетилетие 199 населени места са останали без нито един жител.

Най-гъсто населена е община Пловдив – 3135 души на квадратен километър, а най-малко – община Трекляно – под 2-ма души. 99,1% от населението на страната е с българско гражданство.

Статистиката сочи, че област Пловдив е втора по размер след София с население 634 497 души, като за десет години между двете преброявания то е намаляло със 7%.

Първа по обезлюдяване в страната е област Видин, която е изгубила повече от една четвърт хората си. На второ място е област Смолян със спад от 20.9%.

До края на месеца ще бъдат обявени и данните за социално-икономическите характеристики на населението у нас – степен на образование и икономическа активност. Всички данни по общини могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в системата Инфостат.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура