Обновиха Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Баните

18 Aug, 2022

Финализиран е ремонтът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Баните, съобщи кметът на общината Павлин Белчев.

С финансовата подкрепа на Фонд ” Социална закрила” се модернизира и обнови материалната база на ЦСРИ, като също така се предоставя възможност за развиване на физиотерапията като допълнителна услуга за потребители на центъра, поясни Белчев.

Смолян и Баните с общ проект за разделно събиране и рециклиране на отпадъци. 

Проектът се реализира в партньорство с Община Кристиансанд, Кралство Норвегия.

Общата цел е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.

Патронажната грижа в Община Баните се удължава до края на януари 2023 г.

Специфичните цели са свързани с въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата в Община Баните (обхваща 50 домакинства); разработване на модел за генериране и тенденции при оползотворяване на отпадъците в контекста на принципите на кръговата икономика и повишаване на знанията на целевите групи за различните предимства на кръговата икономика, ползите за опазване на околната среда, здравето и живота на населението.

Проектът е планиран за въвеждане на основни схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в Община Баните – въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на хартия, картон и стъкло и въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от домакинствата

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура