Община Смолян провежда разяснителна кампания за управлението на отпадъците

27 Jun, 2022

Община Смолян започна провеждане на информационно – разяснителна кампания за управлението на видовете отпадъци.

Кампанията се провежда на територията на Община Смолян и включва информационни беседи, разпространението на рекламни и печатни материали – плакати, листовки, флаери на които е отпечатан и QR код с препратка към www.smolyan.bg – “Управление на видовете отпадъци на територията на Община Смолян“.

През изминалата седмица се проведоха срещи по темата с ученици от СУ “Кирил и Методий“, ОУ “Юрий Гагарин“, ОУ “Иван Вазов“, 7-мо СУ и ЕГ “Иван Вазов“.

Участниците бяха запознати с управлението на отпадъците на територията на община Смолян.

Дискутираха се темите за разделното събиране, рециклирането, строителните отпадъци, непотребните батерии, използваните акумулатори, старите електрически уреди, автомобилните гуми и излезлите от употреба автомобили. Учениците зададоха много въпроси свързани с отпадъците и екологиятата.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура