Общинският съвет в Смолян ще заседава на 30 юни

23 Jun, 2022

Председателят на Общински съвет – Смолян Ангел Безергянов свиква заседание на Общинския съвет на 30 юни 2022 г. от 13.00 часа в зала № 247 на Община Смолян.

В предложения Дневен ред са заложени 42 точки.

Сред тях са: Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и Приемане на решение за сформиране на комисия за реформиране на „Дом за стари хора“ в село Фатово.

На вниманието на местния парламент ще бъде представено предложение за „Определяне на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян”.

Общинските съветници ще разглеждат и предложение за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура върху общински недвижими имоти.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура