Проучване: Община Доспат е сред най-прозрачните институции в страната

15 Jun, 2022

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на над 500 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт, съобщи Община Доспат.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени над 550 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

Община Доспат е класирана на престижното 7-мо място. За област Смолян Община Доспат е на първо място по прозрачност следвана от общините Баните и Златоград.

Сравнителният рейтинг показва, че Община Доспат е шестата институция по прозрачност в страната и първа сред административните структури за област Смолян:

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура