Реновираха изцяло училището в доспатското село Бръщен

16 May, 2022

Kметът на Община Доспат инж. Елин Радев успешно изпълни поредния проект с европейско финансиране в областта на образованието.

С изпълнението на проекта училището в село Бръщен се обнови изцяло, подчертаха от Доспатска община.

Извършена бе топло изолационна система на покрив, изолационна система по фасада, електро, мълниезащита и заземителна инсталация.

По проекта бе извършена и доставка на ново обзавеждане за училището – бюра, шкафове за класните стаи и бели дъски.

Наименованието на проектното предложение е „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен. Общата стойност проекта е над 173 хиляди лева.

Кратко описание на проектното предложение:

Извършване на строително – монтажни работи за реконструкция на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен, включващо разходи за обзавеждане и всички съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за подготовка и управление на проекта, разходи за проектиране, строителен надзор, авторски надзор и непредвидени разходи за строително-монтажни работи.

Цел/и на проектното предложение: Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване на качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством рекострукцията на училището.

Проектното предложение включва реконструкия и подобряване на сградния фонд и материалната база на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен – смяна на дограма, саниране, ремонт на покрив, смяна на дворни плочки.

Основната цел на това проектно предложение е: Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.

 

  • Снимки: Община Доспат

Подобни

Новини от региона

туризъм