Уличното осветление в Рудозем ще свети с час по-малко заради скъпия ток

17 Jan, 2022

Във връзка с драстичното увеличение на цената на електроенергията за небитовите потребители и констатираната огромна разлика в сравнение с минал период, се налага Община Рудозем да въведе някои ограничителни мерки.

Наложените мерки се дължат на общата стойност на фактурите за електроенергия, плащани от Общината през месец януари /респ. фактурите са за месец ноември 2021 г./, която в сравнение със същия период през миналата година е нараснала с 3 пъти.

С цел икономия на електроенергия и с оглед на защитата на обществения интерес се намалява продължителността на светене на уличното осветление:

Осветлението ще се изключва с 30 минути по-рано през вечерта, а сутрин ще се включва с 30 минути по-късно.

Въвеждат се спешни мерки за икономия на електроенергия във всички сгради, които са общинска собственост – сградата на общинска администрация, сгради на кметства, Дом на културата, с изключение на детските градини.

Въпреки огромните разходи в детските градини, с цел максимален комфорт на децата, няма да се налагат ограничения.

Средствата за уличното осветление са за сметка на приходите от местни данъци, и поради тази причина Община Рудозем взе решение за въвеждане на горепосочените ограничения.

Община Рудозем благодари на всички за проявеното разбиране!

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура