През тази година местните данъци в Златоград не са променени

17 Jan, 2022

Вече е възможно заплащането на дължимия данък върху превозните средства и за 2022 година, съобщи Община Златоград.

През тази година местните данъци не са променени. Формулата, по която се формира данъкът, включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.

Информация за размера на налога може да се получи в сградата на Общинска администрация, „Център за информационно обслужване“.

Дължимият данък може да заплатите на две равни вноски – първата до 30.06.2022 г. и втората- до 31.10.2022 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 03.05.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък плащането може да се извърши на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2022 г., до 30.04.2022 г., до 31.07.2022 г. и до 31.10.2022 г.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.

На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2021 г.

До 31 март 2022 г. тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2022 г.

За заплащането на данъците върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци гражданите ще бъдат уведомени допълнително.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Златоград са следните:

  • В брой или с ПОС на касата на Община Златоград;
  • Банка ДСК, „Изипей“ АД и по интернет чрез еPay.bg;
  • „Български пощи“ ЕАД;
  • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Златоград

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура