Общински съвет Доспат с декларация до МОСВ относно регионалното депо за отпадъци

13 Jan, 2022

Общинският съвет в Доспат излезе с декларация до Министерството на околната среда и водите за спешно финансиране на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница”.

Ето и цялата декларация:

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГРАД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
От Общински съвет – Доспат

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ  е крайно обезпокоен от състоянието и изчерпания капацитет на регионалното депо за твърди битови отпадъци за общините от РСУО – Доспат – Девин, Доспат, Борино, Сатовча и Сърница.

След много задълбочено запознаване с проблема и усилията, които Община Доспат е положила в последните три години, с голяма тревога установяваме, че с прекалено дългото отлагане на финансирането на проект: “Реконструкция и модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница“ на риск от екологична катастрофа и опазване на общественото здраве е подложена цялата територия на РСУО-Доспат.

Този риск прекалено дълго време е пренебрегван и омаловажаван от страна на компетентните институции и по тази причина напрежението сред местното население и общинската администрация се нагнетява и почти излиза извън контрол.

Призоваваме Ви да вземете спешни мерки за решаването на този толкова важен за населението екологичен проблем – финансиране на горния проект.

Декларацията е приета с Решение № 390
Взето с Протокол № 32 / 17.12.2021 г.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура