Община Неделино надгражда предоставяните социални услуги, изпълнявайки проект „Патронажна грижа +“

12 Jan, 2022

Неделинска община напомня на своите жители, че по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ изпълнява проект „Патронажна грижа+“.

Възрастни хора над 65 гoдини са целевите групи към които е насочен проекта:

  • с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

В периода до 10.05.2022г. всеки представител на гореспоменатите целеви групи може да заяви потребност от предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа“ и да получи подкрепа на следния тел:

Услугите на, които могат да разчитат потребителите са доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги със средства на потребителите или със средства различни от тези по договора за БФП, които ще им се предоставят от нает по процедурата Координатор-Шофьор снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

За повече информация на телефон 0885 25 24 37 .

Подобни

Новини от региона

туризъм