В Неделино посадиха десетки дръвчета от вида Японска вишна

03 Dec, 2021

След ремонта на тротоарите и предстоящото асфалтиране на улица “Напредък” (Втора главна) посадихме 65 нови дръвчета от вида Японска вишна, информира кметът на родопския град Боян Кехайов.

Визията на централната част на града ни ще се променя все повече и повече, подчерта градоначалникът.

На територията на Община Неделино стартира използването на система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци.

На определени места, съгласно изготвена схема, ще бъдат разположени 46 броя кафяви контейнери с надпис „САМО ЗА РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК”.

Контейнерите ще се обслужват със специализирана техника, съгласно обявения график. Събраните биоразградими отпадъци ще се транспортират до въведената в експлоатация новоизградена компостираща инсталация на територията на Регионално депо гр.Мадан, за производство на компост.

Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставени в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Неделино в меню „Актуално“ (линк към страницата).

Общинска администрация – Неделино, призовава жителите на всички населени места в общината, да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Неделино.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура