Полагат последния износващ пласт асфалт на улица “Стефан Стамболов” в Рудозем

18 Nov, 2021

Започна полагането на последния износващ пласт асфалт на улица “Стефан Стамболов” в участъка от Детска градина “Снежанка” до Римския мост над р. Арда.

Още утре предстои да бъде завършен и участъка от входа на детската градина до новото кръгово кръстовище, информира Община Рудозем.

Улица “Стефан Стамболов”е една от най-натоварените и важни улици в община Рудозем. На нея са разположени детска градина, училище и предприятие. Общата дължина на трасето е 714 м.

Ремонтът се извършва по проект „BG06RDNP001 – 7.001 – 0105” – „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“. Проектът се осъществява по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Община Рудозем апелира жителите да не правят опити за навлизане в новоасфалтираните участъци, за да бъдат предотвратени ПТП и за да бъде запазена целостта на пътната настилка.

Общината благодари за проявеното търпение!

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура