ЮЦДП-Смолян проведе среща с представители на КТ „Подкрепа”

18 Oct, 2021

В административната сграда на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян се проведе работна среща на ръководството на ЮЦДП и представители на КТ „Подкрепа”от синдикалните организации в териториалните поделения по инициатива на Анелия Иванова – председател на НФ „ЗГС” на КТ „Подкрепа,”

На нея срещата присъстваха заместник директорите на предприятието – инж. Асен Карабов и инж. Елин Лилов, както и Атанас Кръстев – председател на „СРС” на КТ „Подкрепа”, гр. Пловдив .

На срещата бяха поставени и обсъдени редица въпроси, касаещи дейността и служителите на предприятието, като спазване на браншовото споразумение, полагане на ненормирано работно време и извънреден труд, правила за организацията на работната заплата и трудовия ред, затруднения при ползване на отпуските за някой служители, поради производствена натовареност, статута на горските стражари и предложение за промяната му, категоризация на териториалните поделения, в зависимост от натоварването, природните и икономически дадености.

Разговорите бяха ползотворни и за двете страни, поради което се възприе те да се превърнат в регулярни, посочиха от ЮЦДП.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура