Община Баните изработи горскостопански план и план за защита от горски пожари

18 Oct, 2021

Регионална дирекция по горите гр. Смолян и Община Баните, уведомяват обществеността и заинтересованите организации, че е изработен горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Баните на територията на ТП „ДГС Славейно“.

На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 28.10 2021 г. (четвъртък) от 8:30 часа в сградата на Община Баните, с адрес село Баните, ул. „Стефан  Стамболов”, № 3  ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горскостопанския план и плана за защита от пожари на горските територии, собственост на община Баните на територията на ТП „ДГС Славейно“. Материалите за общественото обсъждане са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

  • В община Баните, село Баните, улица „Стефан Стамболов“ 3 всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа, лице за контакт – инж. Ертан Еминов.

 Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

  • писмено в Община Баните, с.Баните, улица „Стефан Стамболов“ №3.
  • на електронна поща: banite@banite.egov.bg obbanite@abv.bg
Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура