Община Доспат продължава предоставянето на топъл обяд до 10 декември

17 Sep, 2021

Срокът на проекта „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Доспат”се удължава до 10.12.2021 г., съобщиха от общинската администрация.

Услугата „Топъл обяд“ се предоставя на 173 потребители, които са жители на населените места в община Доспат: град Доспат и селата Змеица, Барутин, Црънча, Късак, Любча и Бръщен.

Спазвайки принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене, услугата „Топъл обяд“ се предоставя всеки работен ден, който включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб.

Като ползватели на услугата са допустими само:
•   Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
•   Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
•   Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура