Приключи първият етап от проекта за подмяна на горивната база в Смолян

09 Sep, 2021

Относно изпълнението на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух, Община Смолян уведомява, че приключи изпълнението на първия етап от проекта.

Разработени бяха всички изискуеми анализи и обследвания на място, като на 31.05.2021 г. бяха изпратени за одобрение от УО на ОПОС, като оценката все още не е приключила. Одобрението на първи етап е условие за изпълнението на втори етап от проекта т.е. подмяната на самите уреди.

Община Смолян е в процес на обявяване на обществената поръчка за доставка на новите отоплителни устройства. Очакваната дата за сключване на договор с избран изпълнител е края на месец ноември 2021 г., при условие че няма обжалване на процедурата.

Реалното изпълнение на проекта т.е. подмяната на отоплителните уреди се планира да започне през месец декември 2021 г. и да продължи през 2022 г.

По проекта се планира да бъдат одобрени за финансиране 2235 домакинства или да бъдат доставени 3108 нови отоплителни уреди.

С оглед предстоящия отоплителен сезон и плановете за подмяната на уредите през целия сезон е препоръчително всички подали заявление за участие в проекта, да си осигурят необходимото гориво за отопление до момента на монтаж на новите отоплителни уреди, съобщава общината.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура