Държавата предостави на Община Смолян управлението на крепостта Калето

12 Aug, 2021

Правителството прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологически недвижими културни ценности (публична държавна собственост) на Община Смолян за срок от 10 години.

Това са крепост Калето при Проходна пещера, която се намира в землището на село Кошница и крепост Калето в местността Турлука, намираща се край Смолян.

Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей – Смолян.

 

  • Снимка: Visit Smolyan

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура