Правителството предоставя на Община Смолян управлението на Момчиловата крепост

22 Jul, 2021

Министерски съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност Момчилова крепост (публична държавна собственост) на община Смолян за срок от 10 години.

Момчиловата крепост се намира в землището на село Градът и село Подвис в Смолянска община.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в Смолян.

 

Източник: Министерски съвет

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура