Oбщина Баните стартира нов социален проект ,,Патронажна грижа +“

02 Jun, 2021

В община Баните стартира нов социален проект ,,Патронажна грижа + в община Баните“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 86 075.00 лева.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

– Направление I – дейност „Патронажна грижа“.

– Направление 2 –  дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ .

Целеви групи, обхванати от проекта:

-Брой на лицата, които ще получават патронажна грижа – 26 лица;
-Брой на ползвателите на социални услуги делегирани от държавата дейности: 20 лица;
-Брой на заетите лица, включени в проекта (заети в социалната услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ –  делегирана от държавата дейност): 24 лица, от които 4 лица са зает персонал.

2 лица се планира да бъдат наети допълнително в рамките на проекта за период от 12 месеца.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт