Община Чепеларе излезе от списъка на общините с финансови затруднения

13 Apr, 2021

Община Чепеларе е извадена от списъка за финансово оздравяване, стана ясно от анализ на Министерството на финансите.

В този списък Община Чепеларе попадна през 2016 година, след като се оказа с повече от три нарушени показателя, разписани в Закона за публичните финанси, припомнят от общинската администрация.

За да разясни как една община попада в списъка на общините с финансови затруднения и как напуска този списък – общинската администрация в Чепеларе разговаря с началник-отдел „Финансово-счетоводна дейност“ Веска Димитрова.

В Закона за публичните финанси са разписани правила, според които всяка една община може да се озове в наблюдавания списък на общини с финансови затруднения, ако не спазва финансова дисциплина, разясни тя.

Показателите, които се следят са: процент на събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства, съпоставен със средната събираемост за страната; поети ангажименти, задължения за разходи, просрочени задължения, нарушения при плащане на общинския дълг по реда на чл. 32 от Закон за общинския дълг и отчитане на бюджетното салдо за последните три години.

Има определени проценти, всичко е описано много подробно в чл. 130, гл. 8 от Закона за публичните финанси. Ако една община надхвърли определените параметри, тя е в нарушение и в риск.

Ако едновременно са нарушени три или повече показателя, общината се оказва в списъка на общини в затруднено финансово положение. От 2016 до 2019 година Община Чепеларе нарушава параметрите системно, като една година имахме нарушени едновременно 4 показателя. През 2018 успяхме да подобрим един показател – събираемост, но все пак останахме в списъка с три нарушени показателя.

В същия закон са разписани правила и процедури, които всяка затруднена община трябва да предприеме, за да подобри финансовото си състояние. В такива случаи се прибягва до прилагане на план за финансово оздравяване, като в този план следва да се разпишат всички мерки по всеки един нарушен показател. Съответно Министерството на финансите и Агенция за държавна финансова инспекция следят дали и как предписаните мерки се изпълняват и дали водят до постигане на финансова устойчивост на общината.

През 2020 г. Община Чепеларе изготви такъв план, който беше единодушно подкрепен от Общински съвет и гражданите на Община Чепеларе. Това беше един много добър план, като правя сравнение и с други общини. Министерство на финансите одобри предложения от Община Чепеларе план и ни предостави 2,5 млн. лева безлихвен заем. Важно уточнение е, че този заем не попада в обхвата на Закона за общинския дълг.

От представения отчет на Община Чепеларе за 2020 година става ясно, че един от трите нарушени показателя – а именно задължения за разходи – е трайно подобрен и Община Чепеларе излиза от списъка на общините с финансови затруднения.

Относно изразеното в обществото недоумение как община с 5,5 млн. лева дълг излиза от списъка на общините в затруднено финансово състояние, началникът на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ дава следния коментар:

Наличието на този дълг, на този кредит, няма отношение към процедурата по влизане или излизане на една община от въпросния списък и е много лаишка проява да се търси проблем там. Дългове имат дори най-богатите организации, компании, държави. Същественият и определящ фактор е дали субектът – без значение дали фирма или община – има възможност да обслужва безпроблемно дълга си.

Община Чепеларе вече е в състояние да обслужва този кредит – и, пак напомням, изплащали сме подобни суми в по-кратки срокове. Така че този дълг не е пречка за изваждането ни от списъка на общините в затруднено финансово състояние.

Пак повтарям – тази процедура се движи по строги правила и критерии; ако имаше пречка, общината просто нямаше да бъде извадена от този списък.

Нещата са прости и ясни: ние бяхме в списъка заради три нарушени показателя; по един от тях показваме трайно подобрение, следователно вече няма причина да сме в този списък. Останалото са спекулации и тълкувания от неспециалисти, заяви Димитрова.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура